.

Keep Walking - voor overzicht

“Wie helpt mij met het opzetten van het juiste marktonderzoek? Ik kan door de bomen het bos niet meer zien!”

Keep Walking heeft een groot netwerk van marktonderzoeksbureaus en kan voor elk vraagstuk het juiste marktonderzoek opzetten en begeleiden.
Het schrijven van een goede briefing is hiervoor cruciaal: als de briefing niet scherp is, dan loop je het risico dat het onderzoek niet beantwoordt aan jouw verwachtingen. Keep Walking begeleidt je hierbij, zorgt dat de eindrapportage aansluit bij jouw doelstellingen en laat je ook na de rapportage niet in de steek.

Keep Walking heeft ervaring bij het opzetten van diverse typen kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken:
  • Strategische studies: Usage & Attitude, Market Brand Advisor, Triggers & Barriers, Needscope
  • Adhoc-onderzoeken voor concept, communicatie, verpakking, product en merk.
  • Marktanalyses aan de hand van data van huishoudpaneldata (GfK) of kassascandata (AC Nielsen, IRI)